– ค่าเรียน 12,000 บาท
*ราคานี้รวมอุปกรณ์การเรียนเรียบร้อยแล้ว
*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

การเรียนการสอนนั้นจะเรียนรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการเป็นช่างทำเล็บมืออาชีพ เช่น การทาสีเจล การไล่สี เฟร้นช์เนล การเพ้นท์ การต่อเล็บพีวีซี ฯลฯ ได้รับความรู้แน่น ครบถ้วน เพียบพร้อมสำหรับประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

– คอร์สพื้นฐาน เรียนต่อเนื่อง 4 วัน เรียนเต็มวัน
– คอร์สประยุกต์ เริ่มเรียนหลังจากเรียนจบคอร์สพื้นฐานไปแล้ว คอร์สประยุกต์เป็นคอร์สที่ใช้เวลาเรียนจริง 48 ชั่วโมง(24 คาบเรียน) สามารถเลือกลงเรียนในวันและเวลาที่สะดวกได้ โดยลงเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง(1คาบเรียน) เป็นอย่างน้อย และนักเรียนมีหน้าที่เรียนคอร์สประยุกต์ให้จบภายใน 2 เดือน
– หลังเรียนจบคอร์สประยุกต์ และรับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียน
❀นักเรียนสามารถเรียนจบได้เร็วที่สุด โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 2 เดือน!
เรียกได้ว่าสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานใดๆเกี่ยวกับการทำเล็บ ใช้เวลาเพียงแค่ 1 เดือน สามารถเรียนรู้จนประกอบอาชีพช่างทำเล็บได้อย่างแน่นอน